Ukázková lekce

Nová rodina pro Jiftácha

Nejsi přihlášený, odpovědi se neukládají

Hledáme velitele

Země, ve které žil Jiftách, se jmenovala Izrael. Když utekl z domova, šel bydlet do cizí země. Začali k němu přicházet další lidé, které nikdo nechtěl. Jiftách se stal vůdcem skupiny vyhnanců, která se stala slavnou. Dokonce i lidé v Izraeli se o ní doslechli. Říkali: „Jsou hrozně odvážní! Vyhrávají bitvy proti nepřátelům.

Jednoho dne se cizí země rozhodla zaútočit na Izrael. Byli to mocní nepřátelé a chtěli zničit celou zemi. Vedoucí Izraele si pomysleli: „Potřebujeme velitele, který vyhraje válku!“ A vybrali Jiftácha. Šli za ním a poprosili ho, aby je vedl.


To byla veliká změna! Bůh udělal tento zázrak. Pod Jiftáchovým vedením Izraelci bitvu vyhráli. Potom ho pozvali zpátky do své země, aby s nimi žil a stal se jejich vůdcem.

Bůh to změnil

Bůh přijímá a miluje tebe, mne a každého člověka. I když si někdy myslíš, že jsi k ničemu, Bůh tě chce mít ve své rodině. Není to nádherné?

Když poprosíš Boha, aby tě přijal do své rodiny, pamatuj si, jak moc tě miluje. Jsi pro něj vzácný. Bůh zná bolest, kterou cítíš ve svém srdci. On ti rozumí a stará se o tebe. Odmítá tě někdo? Jsi osamělý nebo nechtěný? Řekni to Bohu v modlitbě a tiše mu poděkuj, že tě miluje.

Tak, jako se Bůh postaral o Jiftácha, postará se i o tebe, pokud patříš do jeho rodiny. S Bohem se nebudeš cítit odmítaný, ani nepotřebný. Má pro tebe úkol tam, kde jsi. Můžeš pomoct usmířit nějaký konflikt v rodině, nebo mezi kamarády. Bůh tě naučí být dobrý k ostatním lidem.

Jak se můžeš stát součástí Boží rodiny?

Sám se do Boží rodiny dostat nemůžeš – všechno to udělal Bůh, takže:

11

Řekni Bohu, že lituješ špatných věcí, které jsi dělal. Mluv vlastními slovy a upřímně. Popros, aby ti odpustil, že jsi ho udělal smutným.

22

Poděkuj Bohu, že jeho Syn Ježíš vzal tvůj trest na sebe a umřel kvůli tvým hříchům.

33

Popros Boha, aby tě přijal do své rodiny.

44

Řekni mu, že chceš žít tak, aby z tebe měl radost.

55

Poděkuj mu za jeho slib: „kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven“ (Jan 6,37). Bůh také slibuje: „Budu vám Otcem, a vy budete mými syny a dcerami.“ (2. Korintským 6,18)

Můžeš věřit Božím slibům. Tím, že ses modlil, jsi k němu přišel a on tě nevyhnal. On slyšel tvou modlitbu a přijal tě do své rodiny!

Patříš do Boží rodiny? Patříš do Boží rodiny?
zpět

Hledej a najdi

Používáte zastaralý prohlížeč, který neumí stránky správně zobrazit.

Použijte prosím jiný prohlížeč.