Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými Dětskou misií (Dále jen DM). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla

DM plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

DM neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například při registraci, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel napsaný v poznámce ke každému poli. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek DM, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a DM ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů DM dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování a použití údajů

Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.

Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek DM, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace.

DM nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích. Cookies jsou používány jen v rámci dočasného spojení po dobu přihlášení.

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.

Hledej a najdi

Používáte zastaralý prohlížeč, který neumí stránky správně zobrazit.

Použijte prosím jiný prohlížeč.