Ukázková lekce

Nová rodina pro Jiftácha

Nejsi přihlášený, odpovědi se neukládají

Něco strašného

Jednoho dne se strhla prudká hádka. Jiftáchovi nevlastní bratři řekli: „Ty nepatříš do rodiny a my už tě tady nechceme!“ Chudák Jiftách. Nakonec utekl pryč z domova, a dokonce i ze své země!

Miloval Bůh Jiftácha?

Když Jiftách utíkal, mohl si myslet: „Co jsem komu udělal? Nic jsem neprovedl. Bůh mě asi taky nemá rád.“ Co myslíš, měl Bůh Jiftácha rád?

Bůh Jiftácha miloval. A stejně miluje i tebe. Nezáleží na tom, co zlého se ti stalo. Bůh tě miluje. Ale ne proto, že jsi dobrý, nebo lepší než ostatní. Každý z nás udělal špatné věci, ze kterých je Bůh smutný.

I ty jsi dělal věci, o kterých Bůh jasně řekl, abychom je nedělali. Co tvé myšlenky? Jsi naštvaný a nesnášíš někoho, jako Jiftáchovi bratři? Tučným písmem si můžeš přečíst, co Bůh říká v Bibli: „odpouštějte si“ (Koloským 3,13). A co tvá slova? Už jsi na někoho vztekle křičel? Lhal jsi někdy, nebo jsi zamlčel pravdu? Bůh říká: „mluvte pravdu“ (Efezským 4,25). Co tvoje činy? Podvedl, nebo ošidil jsi někoho? Ale Bůh přikázal: „nepokradeš“ (Exodus 20,15). Bůh je dokonalý a nenávidí všechno špatné – v Bibli tomu říká „hříchy“.

I když žiješ špatný život, Bůh tě hodně miluje. Kvůli tomu, co jsi dělal a jak žiješ, si zasloužíš trest. Ale Boží Syn, Pán Ježíš, vzal tvůj trest na sebe, aby ti mohl odpustit. Tím trestem byla krutá smrt na kříži. Ježíš tam zemřel kvůli špatným věcem, které děláme – říká se jim hříchy. Ježíš ale nezůstal mrtvý, vstal z mrtvých a žije navěky. Protože Ježíš zemřel místo nás, Bůh nám chce odpustit a přijmout nás do své rodiny. A stejný plán měl i s Jiftáchem.

zpět

Hledej a najdi

Používáte zastaralý prohlížeč, který neumí stránky správně zobrazit.

Použijte prosím jiný prohlížeč.