Ukázková lekce

Nová rodina pro Jiftácha

Nejsi přihlášený, odpovědi se neukládají
Bůh se o tebe Bůh se o tebe
stará! stará!

Nová rodina pro Jiftácha

Jiftách byl ze své rodiny nešťastný. Jeho mladší bratři nechtěli, aby s nimi bydlel.

Vlastně to nejsou praví bratři,“ říkal si možná Jiftách. Byli totiž nevlastní sourozenci. Měli stejného otce jménem Gileád, ale mámu měli jinou. Tím začaly všechny problémy. Gileád a žena, kterou si nevzal za manželku, spolu měli dítě. Tak se narodil Jiftách. Potom se Gileád oženil a měl několik mladších synů. Tito synové svého nevlastního bratra Jiftácha nenáviděli.

Jak se asi Jiftách cítil?

Jiftách musel být velice nešťastný. Ostatní se bavili společně, ale on musel být sám. „Co si to říkají? Možná se baví o mně?“ mohl Jiftách uvažovat, když se díval na své bratry. I když zrovna nic neříkali, cítil se kvůli tomu zle.

Možná se cítíš podobně jako Jiftách. Třeba máš bratry a sestry (nebo nevlastní sourozence), kteří tě nepřijímají. Cítíš, že tě vůbec nechtějí. Možná se tvoji kamarádi ve škole nebo na ulici chovají, jakoby tě nechtěli. Jako bys nebyl důležitý. To je pro tebe určitě hodně těžké a musí tě to občas trápit.

Už ses někdycítil jako Jiftách? Už ses někdycítil jako Jiftách?

Je to pravdivý příběh

Je napsaný v Bibli. Bible je kniha, kterou nám dal Bůh. Kousky příběhu, opsané přímo z Bible, napíšeme tučným písmem. Za tučným písmem bude v závorce napsáno, kde se to má hledat. Jestli máš svou Bibli, můžeš si text najít sám .

zpět

Hledej a najdi

Používáte zastaralý prohlížeč, který neumí stránky správně zobrazit.

Použijte prosím jiný prohlížeč.